Crearea secției de decontaminare a ambalajelor din plastic destinate pentru transportarea și păstrarea unor preparate de protecție utilizate în agricultură

Uispac SRL, str. N. M. Spătaru, 75, mun. Chișinău, RM, MD2075, în calitate de inițiator al proiectului „Crearea secției de decontaminare a ambalajelor din plastic destinate pentru transportarea și păstrarea unor preparate de protecție utilizate în agricultură”, anunță publicul interesat, despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului stabilită prin art. 19 din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
Uispac SRL, deținând Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor Seria 005 nr. 04/2018, propune spre examinare implementarea procesului tehnologic de decontaminare a ambalajelor din plastic destinate pentru transportarea și păstrarea unor preparate de protecție utilizate în agricultură. Colectarea se va face prin predare directă a ambalajelor de plastic de către agenții economici și persoane fizice pe teritoriul amenajat, iar linia tehnologică de prelucare se va monta separat de cea a prelucrării altor categorii de deșeuri din mase plastice.
Scopul principal al activității planificate pentru implementare este colectarea ambalajelor din mase plastice de sub pesticide de la persoanele fizice și juridice, prelucrarea lor până la starea de granule, urmată de procesul de turnare, extrudare sau presare (în funcţie de tipul materiei prime) în produse finite ce fac parte din categoria celor industrial-economice.
Areale sensibile din vecinătatea amplasamentului (de exemplu, arii protejate de stat, fond forestier de stat, zone de protecţie a surselor de captarea apei subterane, zone de protecţie a obiectivelor acvatice de suprafaţă, etc.) nu sunt identificate, fiind teritoriu situat într-o zonă industrială a sectorului Ciocana, or. Chișinău; distanţa faţă de zona de protecţie sanitară a localităţilor urbane, rurale, complexe industriale etc se respectă fiind mai mare de 200 m.
Efecte negative, în rezultatul implementării proiectului propus pentru examinare, asupra mediului înconjurător nu se planifică, deopotrivă vor fi prelucrate ambalajele de mase plastice contaminate cu substanțe periculoase care în prezent poluează mediul ambiant. 
Astfel, în vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a deciziei nr. 3080 din 23.08.2019, emisă de către Agenția de Mediu, se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente prin următoarele metode:
Pagina web SRL Uispac: uispac.md;
Adresa la care SRL Uispac asigură accesarea informației pe suport de hârtie: mun. Chișinău, str. N.M. Spătaru, 75, MD-2075;
Adresa autorității administrației publice locale pe teritoriul căreia se planifică dezvoltarea proiectului: Pretura sectorul Ciocana, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 4/3.
Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.
Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.


Graficul procedurii de evaluare
Proiectul PREIM

Last modified: 17 martie 2021