Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase
utilizând
sterilizatorul STERISHRED 250

Implementarea tehnologiei de tratare a deșeurilor medicale infecțioase va avea un impact major atât ecologic, cât și economic, deoarece la moment în Republica Moldova, nu există nici o tehnologie de tratare a deșeurilor medicale infecțioase implementată la scară industrială.

În municipiul Chişinău zilnic se acumulează aproximativ 3 tone pe zi de deşeuri a activităţii medicale, anual – aproximativ 1095 tone de deşuri. Totodată, anual 120 mln de seringi şi 6 mln de sisteme de perfuzie sunt utilizate pe întreg teritoriul ţării.

În prezent nu există nici un centru de distrugere a deşeurilor activităţii medicale. În peste 90% din Instituţii Medicale primare seringele utilizate în activităţi de vaccinare se ard îndeosebi sub cerul liber într-o groapă, uneori – într-un incinerator. 8% din Instituţiile Medicale transportă seringele la fabricile de masă plastică pentru reciclare, iar 2% – aruncă seringele şi acele la gunoiştea de deşeuri solide.

Scopul proiectului propus pentru implementare constă în gestionarea deşeurilor infecţioase rezultate din activităţile medicale din instituţiile medicale şi spitalele mun. Chişinău prin colectarea, sortarea, ambalarea, transportarea şi neutralizează acestor deşeuri pentru a preveni contaminarea mediului.

Neutralizarea deșeurilor medicale infecțioase se va efectua aplicând metoda sterilizării în vid utilizând utilajul STERISHRED 250.

Rezultatele scontate sunt:

  • stabilirea sistemelor de sortare, ambalare, transportare şi neutralizare a deşeurilor infecţioase a activităţii medicale

  • amenajarea punctului de neutralizare a deşeurilor infecţioase a activităţii medicale

  • testarea industrială a sterilizatorului STERISHRED 250

  • ameliorarea stării sanitaro-epidemiologice a instituţiilor medicale şi spitalelor mun.Chişinău

prevenirea şi diminuarea poluării mediului înconjurător.

În acest proiect se propune utilizarea metodei de sterilizare prin autoclavare a categoriilor de deșeuri medicale infecțiose care conţin sau au venit în contact cu sângele ori cu alte fluide biologice, precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele microorganismelor, de exemplu: seringi, ace, ace cu fir, catetere, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conţinut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, mănuşi, sonde şi alte materiale de unica folosinţă, comprese, pansamente şi alte materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinii, materiale de laborator folosite etc.; deşeuri ascuţite – ex.: ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu de unică folosinţă, pipete, sticlărie de laborator ori altă sticlărie spartă sau nu, care au venit în contact cu material infecţios; Aceste deşeuri se consideră infecţioase conform precauţiunilor universale.

STERISHRED 250 este cea mai modernă metodă de soluţionare locală, fără incinerare, a problemei  prelucrării deşeurilor medicinale infecţioase. Un ciclu operaţional al STERISHRED 250 include:

  • colectarea deşeurilor: în cărucior sau ladă se aşterne plastic special sau pungi mari autoclavabile pentru a preveni lipirea deşeurilor de container. Apoi, pungile roşii sunt plasate în aceste containere împreună cu containerele de unică folosinţă pentru obiecte ascuţite.

  • încălzirea preliminară: aburul este introdus în camera autoclavei.

  • încărcarea deşeurilor: containerele cu deşeuri sunt încărcate în autoclavă. Deşeurile sunt mărunțite prin shredder. Materialele mărunţite sunt colectate în rezervorul de tratare până la umplerea acestuia. Shredder-ul reduce volumul deşeurilor prelucrate cu 70-80 %. Aparatul, de asemenea, transformă deşeurile astfel că acestea devin de nerecunoscut. Uşa încărcătorului se închide, etanşând camera.

  • evacuarea aerului: aerul este evacuat prin pre-vidare.

  • prelucrarea cu abur: în cameră se introduce abur saturat până la atingerea temperaturii necesare. Suplimentar, pentru menţinerea temperaturii pe durata totală a procesului, automat se introduce abur.

  • eliminarea aburului: aburul este evacuat din cameră pentru a reduce presiunea şi temperatura. Ciclul post-vid este folosit pentru eliminarea aburului rezidual.

descărcarea: de obicei, este nevoie de timp suplimentar pentru răcirea ulterioară, după care deşeurile tratate sunt automat evacuate. Indicatorul, dacă există, este îndepărtat şi analizat. Materialele dezinfectate sunt pregătite pentru depozitare.

Procesul decurge la temperaturi joase (136 oC), cu mărunţirea concomitentă, sterilizarea şi distrugerea unităţilor de păstrare a informaţiei confidenţiale într-un singur spaţiu compact. Aparatul transformă deşeurile din „pungi roşii” (biologic periculoase/ biomedicale), inclusiv obietele înţepătoare şi tăiaose, în deşeuri municipale sterilizate.

Capacitatea de prelucrare a aparatului este de 250 l, ceea ce este echivalent cu aproximativ 28 kg de deşeuri infecţioase lichide şi solide (dacă densitatea corespunde relaţiei 100 l = 10 kg). Durata unui ciclu este de 75 min.

STERISHRED 250 este soluţia completă pentru deşeuri la un preţ avantajos. Deşeurile infecţioase sunt distruse imediat după formare, astfel reducându-se riscul de purtare a răspunderii. Metoda este sigură pentru pacienţi, colaboratorii medicali şi populaţie şi permite înlesnirea pregătirii pentru pandemii.

STERISHRED 250 asigură eficienţa sterilizării materialelor prelucrate.